Надбавка за риск владения акцией

Надбавка за риск владения акцией См. Премия за риск.